Koszyk Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Regulamin ChiodoPRO

§1

Właścicielem strony internetowej www.CHIODO.pl jest Magnificco Marta Roś Spółka jawna z siedzibą w Dzierżoniowie pod adresem ul. Wrocławska 30 A, 58-200 Dzierżoniów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca nadany numer NIP 882-208-06-38, REGON 021057156, tel. 733 016 888, sklep@chiodopro.pl

§2

Na stronie internetowej chiodo.pl oferowane są kosmetyki i perfumy dopuszczone do sprzedaży na terenie Polski.

§3

1. Magnificco Marta Roś Spółka jawna jest sprzedawcą produktów oferowanych na stronie internetowej www.chiodo.pl

§4

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§5

Korzystanie z serwisu www.chiodo.pl wymaga spełniania przez system teleinformatyczny Klienta minimalnych wymagań technicznych tj.: posiadania komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet.

§6

Zasady zakupów za pośrednictwem serwisu chiodo.pl polegają na wybraniu do wirtualnego koszyka towarów oferowanych w różnych działach serwisu, a następnie dokonanie wyboru sposobu odbioru oraz metody płatności. Przed złożeniem zamówienia, KUPUJĄCY może się zapoznać z właściwościami i cechami produktami oferowanymi przez KUPUJĄCEGO w lokalu handlowym SPRZEDAWCY, w godzinach pracy, a w przypadku, gdy z treści ofert prezentowanych w SKLEPIE wynika, że SPRZEDAWCA dysponuje nieodpłatnymi produktami okazowymi (próbkami), KUPUJĄCY może w komentarzu do zamówienia zgłosić prośbę o przesłanie bezpłatnych produktów okazowych.

§7

Metody płatności za zamówione produkty są następujące:
- przy odbiorze w sklepie stacjonarnym CHIODO;

-przedpłata na konto w przypadku wysyłki towaru

§8

Płatność przelewem obowiązuje tylko przy zamówieniach wysyłkowych

§9

Po złożeniu zamówienia Klient dostaje pocztą elektroniczną informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, która zawiera numer zamówienia, spis zamówionych produktów, kwotę do zapłaty oraz wybraną metodę płatności.

§10

W toku realizacji zamówienia Klient informowany jest na adres e-mail o statusie zamówienia. SPRZEDAWCA nie będzie ponosił odpowiedzialności za nierzetelność albo nieprawidłowość danych podanych w zamówieniu przez KUPUJĄCEGO, a także za skutki uznania korespondencji adresowanej do KUPUJĄCEGO przez serwer na którym utrzymywana jest skrzynka e-mail KUPUJĄCEGO lub przez program służący do obsługi poczty elektronicznej za spam, niechcianą pocztę albo reklamę.

§11

Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT według wyboru Klienta. KUPUJĄCY może otrzymać fakturę VAT lub paragon. KUPUJĄCY który chce otrzymać fakturę VAT przy składaniu zamówienia musi zgłosić potrzebę otrzymania faktury VAT i podać prawidłowy numer NIP (numer identyfikacji podatkowej). SPRZEDAWCA w takim wypadku wystawi fakturę VAT na dane wskazane przez KUPUJĄCEGO, dokumentującą sprzedaż wraz z przesyłką zawierającą zamówione towary lub w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w zamówieniu. SPRZEDAWCA nie będzie ponosił odpowiedzialności za podanie przez KUPUJĄCEGO nieprawidłowych danych, błędnego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) albo skutki niezgłoszenia przez KUPUJĄCEGO potrzeby otrzymania faktury VAT.

§12

Zamówienia przyjmowane są 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

§13

Zamówienia z odbiorem osobistym i wysyłką kurierem realizowane są w terminie 1-3 dni roboczych. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16 oraz w sobotę, niedzielę i święta będą realizowane od dnia roboczego następującego po nich. W przypadku wyboru opcji wysyłki Pocztą Polską czas realizacji będzie wydłużony o czas dostawy.

§14

Wszystkie ceny zamieszczone na stronie www.chiodo.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek Vat (są cenami brutto). Wiążąca jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

§15

Odbiór zamówionego produktu następuje według wyboru Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

§16

W przypadku realizacji zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient jest obciążony kosztami dostawy zgodnie z aktualnymi cennikami zamieszczonymi na stronie chiodo.pl

§17

Administrator serwisu chiodo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana ceny nie dotyczy produktów wcześniej zamówionych.

§18

Serwis chiodo.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionych w nim produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści opisów produktów.

§19

Klient przy wyborze produktu powinien kierować się jedynie opisem produktu. Zdjęcia umieszczone przy produkcie mają jedynie charakter poglądowy, szczególnie kwestia kolorystyki uzależniona jest od parametrów technicznych urządzenia Klienta - za co właściciel sklepu nie odpowiada.

§20

Informacje o produkcie (właściwości, działanie, kolor, pojemność) zamieszczane są zgodnie z danymi podanymi przez producenta.

§21

Zastrzega się możliwość nie sprzedania przez CHIODO ilości większej niż ta, która jest dostępna w magazynie na moment zamówienia złożonego przez Klienta poprzez stronę chiodo.pl .

§22

W przypadku kiedy Klient, wybierze w sklepie opcję "odbiór osobisty", zamówione towary będzie można odebrać przez 7 dni od daty wysłania powiadomienia o gotowości zamówienia do odbioru. Po tym terminie zamówienie będzie anulowane.

§23

1.W przypadku, gdy sprzedaż jest sprzedażą wysyłkową produkty mogą być zwracane przez Klienta do CHIODO.

Prawo odstąpienia od umowy:

§24

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Termin czternastodniowy, w którym można odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np.umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): w którymKONSUMENCI weszli w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik iwskazana przez KONSUMENTA weszła w posiadanie rzeczy;w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy,które dostarczane są osobno: w którym KONSUMENCI weszli w posiadanie ostatniej z rzeczylub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA weszła wposiadanie ostatniej z rzeczy;w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczydostarczanych partiami lub w częściach: w którym KONSUMENCI weszli w posiadanieostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przezKONSUMENTA weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: wktórym KONSUMENCI weszli w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzeciainna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KONSUMENT musi poinformowaćSPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznegooświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przykładowy formularz odstapienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę).

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ja osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz, przy czym do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient może zwrócić rzecz na adres : Magnificco Marta Roś Spółka jawna, ul. Wrocławska 30 A, 58-200 Dzierżoniów.

Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umowy sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Od decyzji w przedmiocie rozpoznania oświadczenia od odstąpieniu od umowy KONSUMENTOWI przysługuje prawo złożenia skargi za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów utworzonej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 oraz do właściwego centrum należącego do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich.

§25

1. W przypadku, gdy sprzedaż nie jest sprzedażą wysyłkową reklamacje związane z zakupionymi produktami należy składać sklepie CHIODO, w którym dokonano zakupu. Reklamacje rozpatrywane będą przez sklep CHIODO dokonujący sprzedaży w terminie do 30 dni od dnia otrzymania, a gdyby to było niemożliwe Klient zostanie w tym okresie poinformowany kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej reklamacje należy składać na adres: Magnificco Marta Roś Spółka jawna, ul. Wrocławska 30 A, 58-200 Dzierżoniów.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do14 dni, a gdyby to było niemożliwe Klient zostanie w tym okresie poinformowany kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

SPRZEDAWCA nie jest odpowiedzialny względem KUPUJĄCEGO który nie posiada statusu Konsumenta, jeżeli rzecz jest niezgodna z umową, ma wadę fizyczną lub prawną; odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona stosownie do treści art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy KUPUJĄCY nie jest KONSUMENTEM, a rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu SPRZEDAWCA zapewnił KUPUJĄCEGO, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym KUPUJĄCY poinformował SPRZEDAWCĘ przy zawarciu umowy, a SPRZEDAWCA nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została wydana KUPUJĄCEMU w stanie niezupełnym, a wady te istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na KUPUJĄCEGO lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, SPRZEDAWCA może rozpatrzyć i uwzględnić roszczenie zgłoszone przez podmiot nie posiadający statusu KONSUMENTA, ale nie ma obowiązku rozpoznania i uznania roszczeń z tytułu rękojmi.

§26

Serwis chiodo.pl gwarantuje ochronę danych osobowych przekazywanych przez Klienta.

§27

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Od 25 maja 2018 r. przetwarzanie danych osobowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Przetwarzamy dane osobowe które nam podasz na przykład podczas zawierania umowy albo które pozyskamy w związku ze świadczeniem usług.

Dane możemy także pozyskiwać z ogólnodostępnych źródeł danych, jak na przykład rejestr CEIDG, ale też od innych podmiotów - jak na przykład od naszych Partnerów, z którymi przygotowujemy dla Ciebie wspólne usługi i promocje.

Zgodnie z RODO można przetwarzać wyłącznie takie dane, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie na określonej w RODO podstawie prawnej, zależnej od tego jakie stosunki łączą nas z Tobą.

Najczęściej jest to wykonanie łączącej nas umowy lub Twoja zgoda wyrażona w określonym w niej celu, ale mamy też własne potrzeby związane z naszą działalnością – raportujemy, analizujemy, sprawdzamy, rozliczamy się z podwykonawcami i wiele innych. Robimy to po to, aby dostarczać Ci produkty i świadczyć usługi, ciągle poprawiać ich jakość, chronić nas i Ciebie przed oszustwami związanymi z kradzieżą danych osobowych i podszywaniem się pod inne osoby.

Magnificco Marta Roś Spółka jawna z siedzibą w Dzierżoniowie pod adresem ul. Wrocławska 30 A, 58-200 Dzierżoniów jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pisemnie na adres Magnificco Marta Roś Spółka jawna z siedzibą w Dzierżoniowie pod adresem ul. Wrocławska 30 A, 58-200 Dzierżoniów.

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy. Odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie umowy.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu jej wykonania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, takich jak: marketing, windykacja, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości w procesie zawierania i wykonywania umowy oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe- na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO lub

d) przetwarzane na podstawie zgody, wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym pracownikom, instruktorom, podmiotom świadczącym usługi sprzedażowe, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie zawierania umów i obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, marketingu, dochodzenia roszczeń, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, biurom informacji gospodarczej, instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe, podmiotom zajmującym się obrotem wierzytelnościami, podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe oraz prowadzącym sprzedaż kosmetyków.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu lub w przypadku gdy nie doszło do jej zawarcia przez okres:

a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych,

b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego.

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.

Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator nie będzie wykorzystywał danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

§28

Serwis posiada opcję BLOGA a w niej opcję opinii, oraz opcję zamieszczania komentarzy do poszczególnych wpisów na stronie, polegającą na przesyłaniu przez użytkowników za pośrednictwem strony chiodo.pl opinii służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w sklepie CHIODO.PL, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie chiodo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników.

§29

Administrator serwisu chiodo.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie bez konieczności uzasadniania ich przyczyn, zmiany te wchodzą w życie po upływie 7 dni do daty opublikowania ich na stronie internetowej pod adresem www.chiodo.pl .

§30

Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian w Regulaminie realizowane są na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

§31

  1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.

2. SPRZEDAWCA jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy doszło do zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu; doszło do nałożenia na SPRZEDAWCĘ obowiązków przez organy państwa; w związku z dążeniem do usprawnienia działania i obsługi KUPUJĄCYCH; w związku z dążeniem do poprawy ochrony interesów KUPUJĄCYCH; w związku z dążeniem do zapobiegania nadużyciom i ze względów bezpieczeństwa; w związku ze zmianą asortymentu oferowanych towarów lub usług.

3. Zmiana stanie się skuteczna w terminie wskazanym przez SPRZEDAWCĘ, nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia KUPUJĄCYCH o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy na skutek zmiany przepisów prawa będzie wynikała konieczność zmiany w sposób uniemożliwiający zachowanie wskazanego terminu, zmiany mogą zostać wprowadzone bez zachowania 15-dniowego terminu powiadomienia.

4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, chyba że właściwe przepisy prawa przewidują inny skutek.

§ 32

KUPUJĄCY może zapoznać się z Kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykomrynkowym w siedzibie SPRZEDAWCY.

§ 33

Spory wynikające z reklamacji składanych przez KONSUMENTÓW i dochodzenie przezKONSUMENTÓW roszczeń obok trybu postępowania sądowego możliwe jest na drodzenegocjacji, arbitrażu albo mediacji, prowadzonych przez podmioty posiadająceodpowiednie przygotowanie merytoryczne i spełniające wymogi określone w stosownychprzepisach. KONSUMENT może dokonać wyboru podmiotu, który będzie rozpatrywał sporyze SPRZEDAWCĄ i poinformować o swoim wyborze SPRZEDAWCĘ. W przypadku akceptacjiprzez SPRZEDAWCĘ propozycji KONSUMENTA, spory będą rozstrzygane na drodzenegocjacji, arbitrażu albo mediacji. KONSUMENT ma prawo złożenia skargi za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów utworzonej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 oraz do właściwego centrum należącego do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich.


W PRZYPADKU ZWROTU TOWARU LUB REKLAMACJI PROSIMY O WYDRUKOWANIE ORAZ DOŁĄCZENIE DO PACZKI ODPOWIEDNIEGO FORMULARZA


-FORMULARZ ZWROTU

- FORMULARZ REKLAMACJI

Oba formularze można pobrać pod linkiem: FORMULARZE DO POBRANIA


Dziękujemy!