Link do artykułu: http://businesswomanlife.pl/edyta-gorniak-twarza-kampanii-my-life-my-choice-my-chiodopro/