Shopping cart Warenkorb 0 Artikel Artikel (Leer)

Keine Artikel

noch festzulegen Versand
0,00 zł Gesamt

Warenkorb anzeigen

Regulamin CHIODO COSMETIC BRAND

§1

Właścicielem strony internetowej wwwCHIODO.pl jest Magnificco Marta Roś Spółka jawna z siedzibą w Dzierżoniowie pod adresem ul. Nowowiejska 22a, 58-200 Dzierżoniów

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca nadany numer NIP 882-208-06-38, REGON 021057156

§2

Na stronie internetowej chiodo.pl oferowane są kosmetyki i perfumy dopuszczone do sprzedaży na terenie Polski.

§3

1. Magnificco Marta Roś Spółka jawna jest sprzedawcą produktów oferowanych na stronie internetowej www.chiodo.pl

§4

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§5

Korzystanie z serwisu www.chiodo.pl wymaga spełniania przez system teleinformatyczny Klienta minimalnych wymagań technicznych tj.: posiadania komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet.

§6

Zasady zakupów za pośrednictwem serwisuchiodo.pl polegają na wybraniu do wirtualnego koszyka towarów oferowanych w różnych działach serwisu, a następnie dokonanie wyboru sposobu odbioru oraz metody płatności.

§7

Metody płatności za zamówione produkty są następujące :
- przy odbiorze w sklepie stacjonarnym CHIODO
-przedpłata na konto w przypadku wysyłki towaru

§8

Płatność przelewem obowiązuje tylko przy zamówieniach wysyłkowych

§9

Po złożeniu zamówienia Klient dostaje pocztą elektroniczną informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, która zawiera numer zamówienia, spis zamówionych produktów, kwotę do zapłaty oraz wybraną metodę płatności.

§10

W toku realizacji zamówienia Klient informowany jest na adres e-mail o statusie zamówienia.

§11

Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT według wyboru Klienta.

§12

Zamówienia przyjmowane są 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

§13

Zamówienia z odbiorem osobistym i wysyłką kurierem realizowane są w terminie 1-3 dni roboczych. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16 oraz w sobotę, niedzielę i święta będą realizowane od dnia roboczego następującego po nich. W przypadku wyboru opcji wysyłki Pocztą Polską czas realizacji będzie wydłużony o czas dostawy.

§14

Wszystkie ceny zamieszczone na stronie www.chiodo.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek Vat (są cenami brutto). Wiążąca jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

§15

Odbiór zamówionego produktu następuje według wyboru Klienta osobiście bezpośrednio w sklepie stacjonarnym CHIODO w Łodzi w Manufakturze lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

§16

W przypadku realizacji zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej Klient jest obciążony kosztami dostawy zgodnie z aktualnymi cennikami zamieszczonymi na stronie chiodo.pl

§17

Administrator serwisu chiodo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana ceny nie dotyczy produktów wcześniej zamówionych.

§18

Serwis chiodo.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionych w nim produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści opisów produktów.

§19

Klient przy wyborze produktu powinien kierować się jedynie opisem produktu. Zdjęcia umieszczone przy produkcie mają jedynie charakter poglądowy, szczególnie kwestia kolorystyki uzależniona jest od parametrów technicznych urządzenia Klienta - za co właściciel sklepu nie odpowiada.

§20

Informacje o produkcie ( właściwości, działanie, kolor, pojemność) zamieszczane są zgodnie z danymi podanymi przez producenta.

§21

Zastrzega się możliwość nie sprzedania przez CHIODO ilości większej niż ta, która jest dostępna w magazynie na moment zamówienia złożonego przez Klienta poprzez stronę chiodo.pl .

§22

W przypadku kiedy Klient, wybierze w sklepie opcję "odbiór osobisty", zamówione towary będzie można odebrać przez 7 dni od daty wysłania powiadomienia o gotowości zamówienia do odbioru. Po tym terminie zamówienie będzie anulowane.

§23

1.W przypadku, gdy sprzedaż jest sprzedażą wysyłkową produkty mogą być zwracane przez Klienta do CHIODO.

Prawo odstąpienia od umowy:

§24

Klient, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Przykładowy formularz odstapienia od umowy 

W przypdku odstapienia od umowy zawartej na odległóść umowę uważa sie za niezawartą.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę).

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ja osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz, przy czym do zachowania terminu wystarczy odssełanie rzeczy przed jego upływem. Klient może zwrócić rzecz na adres : Magnificco Marta Roś Spółka jawna, ul. Nowowiejska 22a, 58-200 Dzierżoniów.

Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§25

1. W przypadku, gdy sprzedaż nie jest sprzedażą wysyłkową reklamacje związane z zakupionymi produktami należy składać sklepie CHIODO, w którym dokonano zakupu. Reklamacje rozatrywane będą przez sklep CHIODO dokonujący sprzedaży w terminie do 14 dni, a gdyby to było niemożliwe Klient zostanie w tym okresie poinformowany kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej reklamacje należy składać na adres: Magnificco Marta Roś Spółka jawna, ul. Nowowiejska 22a, 58-200 Dzierżoniów.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do14 dni, a gdyby to było niemożliwe Klient zostanie w tym okresie poinformowany kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§26

Serwis chiodo.pl gwarantuje ochronę danych osobowych przekazywanych przez Klienta.

§27

Dane osobowe przekazywane w formularzu rejestracyjnym są gromadzone i wykorzystanie wyłącznie w celach związanych z prawidłową realizacją zamówienia i nie będą wykorzystywane do innych celów. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych tylko w wyżej wymienionym zakresie.

§28

Serwis posiada opcję BLOGA a w niej opcję opinii, oraz opcję zamieszczania komentarzy do poszczególnych wpisów na stronie, polegającą na przesyłaniu przez użytkowników za pośrednictwem strony chiodo.pl opinii służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w sklepie CHIODO.PL, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie chiodo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników.

§29

Użytkownik dokonujący zakupu w chiodo.pl może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do chiodo.pl oraz na przetwarzanie przez chiodo.pl jego danych osobowych – wyłącznie w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury oraz powiadomienia o statusie zamówienia jak i najnowszych produktach i promocjach w chiodo.pl .

§30

Klient ma prawo do wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych. Zmian można dokonać po zalogowaniu się do serwisu chiodo.pl i wejściu w zakładkę „Twoje konto”. 

§31

Administrator serwisu chiodo.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie bez konieczności uzasadniania ich przyczyn, zmiany te wchodzą w życie po upływie 7 dni do daty opublikowania ich na stronie internetowej pod adresem www.chiodo.pl .

§32

Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian w Regulaminie realizowane są na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

§33

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2015r.